Theo đó, tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thống kê hiện trạng sử dụng đất, xác định tình hình các thửa đất nằm trong quy hoạch các dự án đầu tư công; dự án kêu gọi đầu tư đối với các thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất; đồng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương có báo cáo từng dự án cụ thể, gửi về UBND tỉnh trước ngày 20-6.

Tỉnh giao Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh rà soát, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ xác định nhu cầu, điều kiện của người sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục chuyển nhượng để đảm bảo việc sử dụng đất đúng với mục đích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

su-dung-dat

Thời gian gần đây, Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều chỉ đạo về tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn

Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin biến động đất đai cho các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tỉnh cũng giao chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng mục đích; tập trung công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các tồn tại, phát sinh khi có chung quyền sử dụng một thửa đất.

Cuối công văn cũng nêu rõ văn bản này thay thế văn bản số 4073 ngày 19-4 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Như PLO đã thông tin, tại văn bản số 4073, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu tạm dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất (kể cả các trường hợp đất tiếp nhận hồ sơ, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất, thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan làm rõ quy định pháp luật cho phép chuyển nhượng một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng.

Đánh giá thêm các ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý trật tự về tách thửa; quản lý trật tự đất đai; quản lý trật tự xây dựng; việc xử lý tranh chấp; công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng… Từ đó đề xuất UBND tỉnh có phương án xử lý.

Qua thống kê, Sở TN&MT nêu rõ số lượng thửa đất ở, đất nông nghiệp có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất (từ ba hộ gia đình, cá nhân trở lên) từ năm 2018 đến 2020 trên địa bàn tỉnh là 3.771 trường hợp. Trong đó ở TP Vũng Tàu là 1.445 trường hợp.

Theo hotrobatdongsan.com